Hyppää pääsisältöön

Opetushallituksen avoimet työpaikat


Tule töihin Opetushallitukseen! Virasto sijaitsee hyvällä paikalla Helsingin Hakaniemessä ja opetushallituslaiset viihtyvät työssään hyvin. Tehtävämme ovat mielekkäitä ja vastuullisia. Opetushallitus panostaa monin tavoin henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen.

Opetushallituksessa työskentelee noin 370 henkilöä. Lisäksi virastoon on palvelussuhteessa parikymmentä Suomen kielen ja kulttuurin opettajaa, jotka työskentelevät yliopistoissa eri puolilla maailmaa, sekä kolmisenkymmentä Eurooppa-kouluissa työskentelevää opettajaa. Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluu myös kuusi valtion oppilaitosta. Tyypillisesti Opetushallituksessa työskennellään asiantuntijatehtävissä ja koulutustaustana on korkeakoulututkinto. Yleisimpiä ovat kasvatustieteen, humanististen aineiden sekä yhteiskuntatieteiden tutkinnot.

Keskeiset tehtävämme ovat koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Laadimme perusteet opetussuunnitelmille, varhaiskasvatussuunnitelmalle ja ammatillisille tutkinnoille ja kehitämme koulutusta erilaisin hankkein, ja ennakoimme osaamis- ja koulutustarpeita. Tuotamme myös palveluita opiskelijavalintojen toteuttamista varten. Lisäksi hallinnoimme kielitutkintoja ja opetusalan täydennyskoulutusta.

Toisena päätehtävänämme toteutamme kansainvälistymistä edistäviä ohjelmia sekä sopimuksia ja tarjoamme kansainvälistymiseen liittyviä neuvontapalveluja sekä vastaamme ulkomailla suoritettujen opintojen tunnustamisesta.

Lisäksi tuotamme toimialan kehittämistä ja päätöksentekoa tukevaa tietoa sekä tilastoja koulutuksesta ja kansainvälisyydestä. 

Opetushallituksen avoimet työpaikat valtiolle.fi:ssä

Juristi

Haemme henkilöstö- ja työympäristöpalvelut -yksikköön juristia, jonka työtehtävät painottuvat palvelussuhde- ja hallintojuridiikkaan. Henkilöstö- ja työympäristöpalvelut-yksikkö vastaa Opetushallituksen henkilöstöön ja työympäristöön liittyvistä palveluista Opetushallitushallintovirastolle sekä hallinto- ja tukipalvelusopimuksen mukaisesti kolmelle kirjanpitoyksikössä toimivalle erillisyksikölle sekä valtion oppilaitoksille. Opetushallituksen juristit toimivat tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen henkilöstön, muiden viranomaisten sekä sidosryhmien kanssa. Juristit tukevat Opetushallituksen vaikuttavuustyön painopisteiden mukaista toimintaa. Tässä tehtävässä pääset aktiivisesti ohjaamaan, kehittämään ja ratkomaan palvelussuhdeasioihin liittyviä toimintatapoja sekä tukemaan Opetushallituksen johtoa ja yksiköitä palvelussuhdejuridiikkaan, virkaehtosopimustoimintaan sekä hallintoon liittyvissä kysymyksissä. Juristina ohjaat, tuet ja neuvot myös valtion oppilaitoksia ja Opetushallituksen erillisyksiköitä HR:ään ja hallintoon liittyvissä juridisissa asioissa sekä laadit niihin liittyviä sopimuksia ja dokumentteja. Pääset myös mukaan osaksi koulutuksen ja kasvatuksen toimialan juridista neuvontaa. Juristina tehtäviäsi ovat mm.: • henkilöstöpoliittisten linjausten valmisteluun osallistuminen, virkaehtosopimusten soveltaminen sekä niihin liittyvien erimielisyysasioiden ratkominen • virastokohtaisten virkaehtosopimusneuvotteluiden koordinointi ja niihin osallistuminen sekä sopimustekstien laatiminen • sisäisten ja ulkoisten asiakkaidemme kouluttaminen ja neuvonta • Opetushallituksen sisäisen juristitiimin toimintaan osallistuminen sekä koulutuksen ja kasvatuksen toimialan juridinen neuvonta • opetushallinnon tutkinnon toteuttamiseen osallistuminen • aktiivinen osallistuminen Opetushallituksen HR- ja hallintoasioiden kehittämiseen • yhteistyö eri sidosryhmien kanssa

Opetusneuvos, varhaiskasvatus

Opetusneuvos työskentelee Opetushallituksen Perusopetus ja varhaiskasvatus -yksikössä. Tehtävä sisältää laadukkaan ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä esi- ja perusopetuksen nivelvaiheen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Erityisenä tehtävänä virkaan valittavalla henkilöllä on lapsen tuen kehittäminen. Lisäksi tehtävä sisältää muita viraston tehtävänalaan liittyviä töitä.

Suomen kielen ja kulttuurin vierailevat lehtorit

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavissa ulkomaisissa yliopistoissa on vuosittain noin 18 Opetushallituksen lähettämää vierailevaa opettajaa. Lähetetyille opettajille maksetaan suomalaisen palkkatason mukaista palkkaa. Kustannukset jaetaan Opetushallituksen ja yliopiston kesken.
Hae täällä
Opetushallituksen lähettämille Suomen kielen ja kulttuurin opettajille ulkomailla on oma virastotunnuksensa valtiolle.fi-sivustolla.
Lisätietoa
Tältä sivulta saat lisätietoa Opetushallituksen lähettämien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien työstä sekä hakuohjeista ja -kelpoisuuksista.