FI     SE

Världens Största Föräldrakväll

Världens Största Föräldrakväll
12.11.2018

Världens största föräldrakväll än en gång!

Världens största föräldrakväll ordnas onsdagen den 12 november 2018.

Målet med Världens största föräldrakväll är att engagera och inspirera alla Finlands föräldrar att delta i skolvärldens förändring.

Medverkande i programmet:

Sanni Grahn-Laasonen

Sanni Grahn-Laasonen,
Undervisnings- och kulturministeriet

hundred_lapset

Lärare och elever
runt om i Finland

Olli-Pekka Heinonen

Olli-Pekka Heinonen,
Utbildningsstyrelsen

Rektor, skriv genast in datumet i höstterminens schema!

Evenemanget ordnas vid samma tidpunkt i alla skolor i Finland. Skolorna kommer att få ett färdigt material som kan användas för evenemanget. Materialet innehåller idéer, videomaterial, instruktioner och tips för kvällens program. Skolorna kan också utveckla modellen så att den passar den egna skolan eller regionen.

Preliminärt upplägg för kvällen, som skolorna kan anpassa enligt egna önskemål:

Tidsplan och anvisningar ››

18:00 – 18:10 ››  Rektorn öppnar evenemanget

18:10 – 18:20 ››  Video 1: Hurdan är den nya läroplanen? Erfarenheter från det första året av implementeringen av den nya läroplanen samt närmare information om de teman som väckt diskussion. 

18:20 – 18:35 ››  Skolans egna erfarenheter av implementeringen av den nya läroplanen presenteras: Vad har förändrats i vår skola under det första året?

18:35 – 18:45 ››  Video 2:  Hur ser implementeringen av den nya läroplanen ut i praktiken?

18:45 – 19:45 ››  Engagerande aktiviteter: Engagerande aktiviteter kring kvällens tema och samarbetet mellan föräldrarna och skolan utgående från diskussion. Vi utbyter tankar och iakttagelser samt samlar idéer för hur samarbetet kan utvecklas. Färdigt material och anvisningar för genomförandet.

Material ››

De skolor som anmält sig får det material och de instruktioner som behövs och kan tillämpa dem enligt egna önskemål vid planeringen och genomförandet av evenemanget.

Därtill kan man fritt använda videorna från januari 2017 som finns på adressen http://maailmansuurinvanhempainilta.fi/tammi2017/

Materialet kan också användas vid andra evenemang i skolan.

Bakom evenemanget står Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Finlands Kommunförbund, Finlands Föräldraförbund, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ samt HundrED-projektet.

Välkommen! Anmälan tas redan emot.

opetus-_ja_kulttuuriministerio
182293_oph_su_ru_pysty_rgb
oaj_logo-svg
kuntaliitto_vari_rgb
logo_svl_share
3fip_2yh

”Vi strävar efter att göra deltagandet så enkelt som möjligt ur skolans synvinkel. Skolan kan anmäla sig på de här sidorna. Deltagandet och allt material är kostnadsfria för skolorna.”

Leena Pöntynen, Kommunförbundet

Ulla Siimes

”Världens största föräldrakväll ger ett fantastiskt tillfälle att diskutera skolans förändring och föräldrarnas roll i den med föräldrarna.”

Ulla Siimes, Föräldraförbundet

Anneli Rautiainen

”Finland har ett av världens förnämsta skolsystem och därför har vi en fantastisk möjlighet att vara föregångare och en måttstock för hela världen i de här frågorna. Därför hoppas jag att så många skolor som möjligt deltar i det här.”

Anneli Rautiainen, Utbildningsstyrelsen

Hur ska de skolor som deltar förbereda sig?

  • Skolan förbereder sig för att ordna evenemanget och bjuder in föräldrarna i god tid.
  • Rektorn förbereder sig för att hålla öppningstalet.
  • Skolan förbereder de egna inslagen.

maailmansuurin­vanhempainilta.fi