FI     SE

Världens Största Föräldrakväll

Världens Största Föräldrakväll
12.11.2019

Världens största föräldrakväll än en gång!

Världens största föräldrakväll ordnas 12 november 2019.

Målet för Världens största föräldrakväll är att engagera och inspirera alla Finlands föräldrar att delta i utvecklingen i skolvärlden. Tyngdpunkten för i år är föräldrarna och deras möjligheter att delta och bli hörda i det egna barnets skolvardag.

Medverkande i programmet:

Sanni Grahn-Laasonen

Sanni Grahn-Laasonen,
Undervisnings- och kulturministeriet

Kulosaaren_ala_aste_49

Lärare och elever
runt om i Finland

Olli-Pekka Heinonen

Olli-Pekka Heinonen,
Utbildningsstyrelsen

Rektor, skriv genast in datumet i höstterminens schema!

Evenemanget ordnas vid samma tidpunkt i alla skolor i Finland. Skolorna kommer att få ett färdigt material som kan användas för evenemanget. Materialet innehåller idéer, videomaterial, instruktioner och tips för kvällens program. Skolorna kan också utveckla modellen så att den passar den egna skolan eller regionen.

Materialet till föräldrakvällen 2018 uppdateras här före november.

Som exempel programmet av år 2017:

Tidsplan och anvisningar ››

18:00 – 18:10 ››  Rektorn öppnar evenemanget

18:10 – 18:20 ››  Video 1: Hurdan är den nya läroplanen? Erfarenheter från det första året av implementeringen av den nya läroplanen samt närmare information om de teman som väckt diskussion. 

18:20 – 18:35 ››  Skolans egna erfarenheter av implementeringen av den nya läroplanen presenteras: Vad har förändrats i vår skola under det första året?

18:35 – 18:45 ››  Video 2:  Hur ser implementeringen av den nya läroplanen ut i praktiken?

18:45 – 19:45 ››  Engagerande aktiviteter: Engagerande aktiviteter kring kvällens tema och samarbetet mellan föräldrarna och skolan utgående från diskussion. Vi utbyter tankar och iakttagelser samt samlar idéer för hur samarbetet kan utvecklas. Färdigt material och anvisningar för genomförandet.

Material ››

Materialet och instruktionerna som kan användas i planeringen och genomförandet av evenemanget uppdateras på nätsidan före november. Materialet kan även användas under skolans andra tillställningar.

opetus-_ja_kulttuuriministerio
182293_oph_su_ru_pysty_rgb
oaj_logo-svg
kuntaliitto_vari_rgb
logo_svl_share
JS

”I skolorna i Finland får man världens bästa undervisning. Lärarna och föräldrarna har ett gemensamt mål, elevens lärande, för vilket de gör sitt bästa för att nå. Föräldrarna är skolans viktigaste samarbetspartner och världens största föräldrakväll främjar detta samarbete. Målet är att skolans verksamhet och förändringen i skolan ska bli känt för föräldrarna samt att berätta hur de kan stödja sina barns skolgång.””

Jaakko Salo, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

Ulla Siimes

”Världens största föräldrakväll ger ett fantastiskt tillfälle att diskutera skolans förändring och föräldrarnas roll i den med föräldrarna.”

Ulla Siimes, Föräldraförbundet

Olli-Pekka Heinonen

"Vilken är skolans uppgift? Hurdan är en bra skola? Vad vill du att ditt barn ska få lära sig under skolåret?
Forskningen visar att föräldrarnas intresse för barnens skolgång har en positiv effekt på barnens erfarenheter av skolan och på lärandet. Föräldrakvällen är ett utmärkt tillfälle att diskutera frågor som är av stor betydelse för våra barn.”

Olli-Pekka Heinonen, Utbildningsstyrelsen

Hur ska de skolor som deltar förbereda sig?

Skolan förbereder sig för att ordna evenemanget och bjuder in föräldrarna i god tid.

Rektorn förbereder sig för att hålla öppningstalet.

Skolan förbereder de egna inslagen.

Man kan anmäla deltagande i föräldrakvällen här.

Skolorna kan fritt använda allt material.

 

 

maailmansuurin­vanhempainilta.fi