FI     SE

Maailman suurin vanhempainilta

Maailman suurin vanhempainilta
12.11.2018 klo 18

Maailman suurin vanhempainilta
tulee jälleen!

Maailman suurin vanhempainilta järjestetään maanantaina 12.11.2018. klo.18-19.30

 Vanhempien rooli lastensa koulunkäynnissä on tärkeä. Haluaisitko sinä vanhempana olla aktiivisemmin mukana lapsesi koulupäivässä? Miten sinä voisit tukea lastasi koulun käynnissä?

Maailman suurimman vanhempainillan tavoitteena on sitouttaa ja innostaa kaikki Suomen vanhemmat mukaan koulumaailman muutokseen. Tänä vuonna erityinen painopiste on vanhemmissa ja heidän mahdollisuuksissaan osallistua ja tulla kuulluksi oman lapsen koulun arjessa.

 

Mukana ohjelmassa

Sanni Grahn-Laasonen

Sanni Grahn-Laasonen,
Opetusministeri

Kulosaaren_ala_aste_49

Opettajia ja oppilaita
ympäri Suomen

Olli-Pekka Heinonen

Olli-Pekka Heinonen,
Pääjohtaja, Opetushallitus

Rehtori, merkitse päivä
heti syyslukukauden ohjelmaan!

Tapahtuma järjestetään samaan aikaan kaikilla mukaan lähtevillä kouluilla. Kouluille tuotetaan valmis materiaali illan järjestämistä varten. Materiaalissa on ideoita, videomateriaalia, toimintaohjeita ja vinkkejä illan järjestämiseen. Lisäksi koulut voivat kehittää toimintamallia koulukohtaisesti tai alueellisesti.

Vuoden 2018 vanhempainillan materiaali päivitetään tähän marraskuuhun mennessä.

 

Esimerkkinä  vuoden 2017 ohjelma:

Lataa aikataulu ja ohjeet tästä ››

18:00 – 18:10 ›› Rehtori avaa tilaisuuden

18:10 – 18:20 ›› Video 1: Millainen on uusi opetussuunnitelma? Kokemuksia uuden opetussuunnitelman toteuttamisesta ensimmäisen vuoden ajalta sekä puhuttaneiden teemojen avaamista.

18:20 – 18:35 ›› Esitellään koulun omat kokemukset uuden opetussuunnitelman toteuttamisesta: Mikä meidän koulussamme on muuttunut ensimmäisen vuoden aikana?

18:35 – 18:45 ›› Video 2: Miltä uuden opetussuunnitelman toteuttaminen näyttää käytännössä? Kaksi hienoa ja innostavaa esimerkkiä koulun arjesta eri puolilta Suomea.

18:45 – 19:45 ›› Osallistavaa työskentelyä: Keskusteluun pohjautuvaa osallistavaa työskentelyä illan teemaan sekä vanhempien ja koulun yhteistyöhön liittyen. Jaetaan havaintoja ja ajatuksia sekä kerätään ideoita yhteistyön kehittämiseen.

Lataa luokkakeskustelumateriaali tästä ››

Materiaalit ja ohjeet, joita voi käyttää soveltaen tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa päivitetään  sivustolle marraskuuhun mennessä. Materiaaleja voidaan käyttää myös koulun muissa tilaisuuksissa.

Tapahtuman taustalla ovat opetus- ja kulttuuriministeriöOpetushallitusSuomen Vanhempainliitto ryOpetusalan Ammattijärjestö OAJ ja  Suomen Kuntaliitto ry .

opetus-_ja_kulttuuriministerio
182293_oph_su_ru_pysty_rgb
oaj_logo-svg
kuntaliitto_vari_rgb
logo_svl_share
JS

”Suomen kouluissa saa maailman parasta opetusta. Opettajilla ja vanhemmilla on sama tavoite, oppilaan oppiminen, minkä eteen parhaamme tehdään. Vanhemmat ovat koulun tärkein yhteistyökumppani ja maailman suurin vanhempainilta rakentaa tätä yhteistyötä. Tavoitteena on tehdä vanhemmille tunnetuksi koulun toimintaa ja koulun muutosta sekä kertoa kuinka he voivat tukea lastensa koulunkäyntiä."

Jaakko Salo,
Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Ulla Siimes

”Maailman suurin vanhempainilta on loistava tilaisuus pohtia vanhempien kanssa koulun muutosta ja vanhempien osallisuutta siinä.”

Ulla Siimes, Vanhempainliitto

Olli-Pekka Heinonen

"Mikä on koulun tehtävä? Mistä tuntee hyvän koulun? Mitä haluat lapsesi oppivan kouluvuoden aikana? Tutkimuksen mukaan vanhempien kiinnostus lasten koulunkäyntiin vaikuttaa positiivisesti lasten koulukokemukseen ja oppimiseen. Vanhempainilta on oiva tilaisuus käydä keskustelua lastemme kannalta isoista asioista."

Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

Miten osallistuvien koulujen tarvitsee valmistautua?

Varautuu järjestämään tilaisuuden ja kutsuu vanhemmat ajoissa mukaan.

Rehtori valmistautuu pitämään avauspuheenvuoron.

Koulu valmistautuu pitämään koulun oman osuuden.

 Vanhempainiltaan voit ilmoittautua tästä.

Kaikki materiaalit ovat vapaasti koulujen käytettävissä.

maailmansuurin­vanhempainilta.fi